top of page

Andrographis Extract

สารสกัดฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล

ส่วนประกอบสำคัญ

สารสกัดฟ้าทะลายโจร (ลำต้นส่วนเหนือดินเริ่มมีดอก)

  • 300 มิลลิกรัม  *Andrographolide  ไม่น้อยกว่า 6%​​​​

วิธีใช้ : แก้ไข้

ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล

วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น

ขนาดบรรจุ : 100 แคปซูล1 แผง บรรจุ 10 เเคปซูล

(ใน 1 แคปซูลบรรจุผงสารสกัดแคปซูลละ 300 มิลลิกรัม)

คำเตือน :

1.) ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

2.) ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร

3.)  หากใช้ยานี้แล้วมีผื่น หน้าบวม ปากบวม ตาบวม ให้หยุดยา

แล้วพบแพทย์

4.) หากใช้ติดต่อกันเกิน 3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรืออาการรุนแรงขึ้น

ระหว่างการใช้ยา ควรหยุดใช้ยา และพบแพทย์

5.) หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขาอ่อนแรง

ข้อควรระวัง :

1.) ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (Anticoagulants)

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (Antiplatelets)

2.) ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

3.)  ควรระวังการใช้ร่วมกับยา ที่กระบวนการเมแทบอลิซึมผ่านเอนไซม์

Cytochrome (P450) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์

CYP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4

 

อาการไม่พึงประสงค์ :

อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน

คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได้

ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณเลขทะเบียนเลขที่ G 15027/63

bottom of page