top of page
.jpg

Probiotic

โพรไบโอติก

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน 6 หยด (300 มิลลิกรัม) ให้จุลินทรีย์โพรไบโอติก 2 ชนิด

  • บิฟิโดแบคทีเรียม ลองกัม    12.80 มิลลิกรัม

  • แล็กโทบาซิลลัส  รามโนซัส      9.60 มิลลิกรัม

ขนาดรับประทาน : วันละ 1 ครั้ง รับประทานครั้งละ 6 หยด

ผสมน้ำ อาหาร เครื่องดื่ม หลังมื้ออาหาร

 

ขนาดบรรจุ : 10 มิลลิลิตร

คำเตือน : เด็กและสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรค

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

เลขที่ อย. : 10-3-17448-5-0003

bottom of page