top of page

Bonie CAL-MAC

โบนี แคล แมก

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย

  • แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต                            500 มิลลิกรัม

  • แมกนีเซียม อะมิโนแอซิด คีเลต 20%*  135 มิลลิกรัม 

ขนาดรับประทาน :

วันละ 2 แคปซูลพร้อมมื้ออาหาร

ขนาดบรรจุ :

30 แคปซูล

คำเตือน : เด็กและสตรีมีครรภ์ไมควรรับประทาน

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

วัตถุดิบนำเข้าจากอเมริกา :

แมกนีเซียม อะมิโนแอซิด คีเลต

เลขที่ อย. : 13-1-10649-5-0038

bottom of page