top of page

TriAmino

ไตรอะมิโน

ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย

  • แอล-อาร์จินีน                                    200 มิลลิกรัม

  • แอล-ไลซีน ไฮโดรคลอไรด์            200 มิลลิกรัม

  • แอล-ออร์นิทีน ไฮโดรคลอไรด์    125 มิลลิกรัม

  

ขนาดรับประทาน : วันละ 2 แคปซูลพร้อมมื้ออาหาร

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล

คำเตือน : เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรค

เลขที่ อย. : 13-1-10649-5-0028

ส่วนประกอบสำคัญ

bottom of page